مهم : دانشجویی که کلیه واحدهای درسی خود را پاس نموده و فقط یک درس باقیمانده دارد می تواند پس از اخذ همه نمرات ، درس مورد نظر را با طی مراحل زیر به صورت معرفی به استاد بگذرانید :

1 ـ اخذ دو نسخه فرم معرفی به استاد و یک نسخه فرم اعلام نمره استاد از انتشارات .

2 ـ مراجعه به کارشناس رشته و بررسی شرایط لازمه و اخذ امضای ایشان در تاریخهای زیر :

* 5 اسفند لغایت 10 اسفند

* 26 تیر لغایت 31 تیر

* 25 مهر لغایت 30 مهر

* 25 شهریور لغایت 30 شهریور

* 25 آبان لغایت 30 آبان

3 ـ مراجعه به مدیر آموزش ( خانم علی اوسط) و تعیین استاد مربوطه توسط ایشان .

4 ـ مراجعه به امور مالی و واریز مبلغ شهریه لازم برای معرفی به استاد .

5 ـ مراجعه به معاونت اموزشی و اخذ امضای ایشان .

6 ـ مراحعه به استاد مربوطه و هماهنگی با ایشان جهت امتحان و اعلام نمره درس در فرم ویژه .

7 ـ تحویل فرمهای تکمیل شده معرفی به استاد و فرم اعلام نمره به کارشناس رشته .

آخرین بروزرسانی (جمعه, 15 اردیبهشت 1396 ساعت 05:37)