مواد قانونی :

ماده 51ـ مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس به صورت تك درس بانظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.

ماده 52ـ هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر یک نيمسال در دوره كارداني، يا دو نيمسال در دوره كارشناسي، در يك دانشگاه ، به طور تمام وقت، به صورت مهمان تحصيل كند. در هر حال نبايد تعداد دروسي را كه دانشجو به صورت مهمان (چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك درس) در يك يا چند دانشگاه گذرانده است، از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند.

مراحل درخواست مهمان :

1 ـ مراجعه به انتشارات و گرفتن دو نسخه فرم ویژه مهمان و تحویل فرم تکمیل شده به کارشناس رشته ( در زمان ویژه مهمان که توسط مرکز اعلام شده ) .

2 ـ در صورتی که دانشجو سال ورودش به دانشگاه 1390 و به بعد می باشد بایستی درخواست خود را در سامانه سجاد نیز درج نماید و پرینت آن را به همراه فرمها به کارشناس رشته تحویل نماید .

3 ـ بررسی موجه بودن درخواست میهمان توسط کارشناس رشته و تایید ایشان .

نکته : تنها با میهمانی دروسی موافقت می شود که در مرکز ارائه نشده باشد .

4 ـ مراجعه به دفتر ریاست جهت مهر و امضاء فرم مهمان .

5 ـ مراجعه به کارشناس رشته جهت تائید درخواست مهمان در سامانه سجاد در صورت امضاء ریاست .

6 ـ مراجعه به دانشگاه مقصد و اخذ تاییدیه آن مرکز در سامانه سجاد و همچنین مهر و امضاء فرم مهمان .

7 ـ مراجعه به امور مالی دانشگاه و پرداخت شهریه های لازم  و اخذ تاییدیه پرداخت .

8 ـ تحویل فرمهای تایید شده توسط دو دانشگاه به کارشناس رشته .

آخرین بروزرسانی (دوشنبه, 27 آذر 1391 ساعت 06:14)