مواد قانونی :

ماده 64ـ دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي يكي از دوره هاي كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد، فارغ التحصيل آن دوره شناخته مي شود.

تبصره 1ـ تاريخ فراغت از تحصيل، روزي است كه آخرين نمره درسي دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تحويل مي شود.

نکته : دانشجویی ترم آخر محسوب می گردد که کل واحدهایی که نگذرانده حداکثر 24 واحد باشد در غیر اینصورت ترم آخری نبوده و بایستی حداکثر بیست واحد و در صورت مشروطی حداکثر 14 واحد را اخذ و مابقی واحدهای مانده را به ترم آینده موکول نماید .


آخرین بروزرسانی (دوشنبه, 27 آذر 1391 ساعت 10:48)