سایت مرکز علمی کاربردی خانه کارگر قزوین تابلو اعلانات اطلاعیه مهم


:

به اطلاع دانشجویان می رساند جهت پاسخگوئی به سوالات در سمالایو از پاسخنامه موجود در کانال با سربرگ مرکز استفاده نمایند در غیر اینصورت پاسخنامه انها قابل تصحیح نمی باشد.

 
مهمان حاضر در سایت
ما 3 مهمان آنلاین داریم