سایت مرکز علمی کاربردی خانه کارگر قزوین تابلو اعلانات به اطلاع دانشجویان می رساند در صورت هر گونه مشکل

به اطلاع دانشجویان می رساند در صورت هر گونه مشکل در رابطه با آزمونهای مجازی سمالایو در ساعت 10 الی 14 روز شنبه مورخ 21 تیر ماه با مرکز تماس و در صورت ضرورت مراجعه نمایند غیر از ساعت فوق مرکز آموزش تعطیل می باشد.

 
مهمان حاضر در سایت
ما 3 مهمان آنلاین داریم