سایت مرکز علمی کاربردی خانه کارگر قزوین تابلو اعلانات با توجه به گزارش های اساتید مشخص شده تعدادی از دانشجویان در کلاسهای مجازی

با توجه به گزارش های اساتید مشخص شده تعدادی از دانشجویان در کلاسهای مجازی حضور فعال ندارندلذا توصیه می گردد جهت پیشگیری از عواقب احتمالی آن هرچه سریعتر اقدام به حضور فعال در کلاسها نمایید .

 
مهمان حاضر در سایت
ما 8 مهمان آنلاین داریم