سایت مرکز علمی کاربردی خانه کارگر قزوین تابلو اعلانات درخواست مبنی بر ارائه دروس پیشنهادی خود


با آرزوی قبولی طاعات و عبادات به اطلاع می رساند با توجه به شروع نیمسال تابستان 99 از مورخه 99/04/07 الی 99/05/17 هرگونه درخواست مبنی بر ارائه دروس پیشنهادی خود در صورت فارغ التحصیلی تا مورخه99/03/05 به واحدآموزش ارئه نمایند .

 
مهمان حاضر در سایت
ما 3 مهمان آنلاین داریم