سایت مرکز علمی کاربردی خانه کارگر قزوین تابلو اعلانات معادلسازی دانشجویان ورودی الجدید

قابل توجه دانشجویان محترم

معادلسازی دانشجویان ورودی الجدید روز دوشنبه مورخ  98/12/19 ساعت 12 در مرکز توسط مدیران گروه برگزار می گردد(لازم به ذکر است نیازی به مراجعه حضوری دانشجویان نمی باشد )

 
مهمان حاضر در سایت
ما 5 مهمان آنلاین داریم