سایت مرکز علمی کاربردی خانه کارگر قزوین تابلو اعلانات لیست گواهی موقت های صادر شده به تاریخ 15-4-99
1 ابراهیم گچلو حقوق ثبت کاردانی 96/12/23
2 علی دیناروند کاردانی حقوق قضایی پودمانی 1394
3 ناصر بختیاری کارشناسی حقوق ثبتی ترمی 1394
2 سوسن اسکافی حقوق ثبت کارشناسی 96/12/23
3 احمداسکاوند حسابداری کاردانی 96/12/23
4 آذر میدخت بصیرت گرافیک کارشناسی 96/12/23
5 شقایق ماله میر چگینی حقوق ثبت کاردانی 94 97/01/29
6 سمیه کوچکی ملکرودی حقوق ثبت کاردانی 92 97/01/29
7 مهدی فلاح ویه حقوق ثبت کارشناسی 94 97/01/29
8 سیده سمیه بهینه فناوری اطلاعات کارشناسی 95 97/01/29
9 مصطفی غلامی اینترنت و شبکه های گسترده کاردانی 94 97/01/29
10 امید قمرنیا حسابداری کارشناسی 92 97/02/18
11 شعیب محمدی ماشین افزار کارشناسی 94 97/02/18
12 محمد حیدرپور ماشین افزار کارشناسی 94 97/02/18
13 احمدبیگدلو ماشین افزار کارشناسی 94 97/02/18
14 سعیدنظری حقوق ثبت کارشناسی 94 97/02/18
15 حمیدرضا عباسی ماشین افزار کارشناسی 94 97/02/18
16 مهدی مقدم فناوری اطلاعات کاردانی 94 97/02/18
17 محدثه یوسفی حقوق ثبت کاردانی 94 97/02/18
18 علی حسینی سرایی حقوق ثبت کارشناسی 94 97/02/18
19 محمدرضائی حقوق ثبت کارشناسی 94 97/02/18
20 امیررضا پرهیزکاری برق صنعتی کاردانی 94 97/02/18
21 سیده فاطمه موسوی گرافیک کارشناسی 94 1396/04/31
22 سیده النازهاشم منیری گرافیک-تصویرسازی کارشناسی 87 1389/11/30
23 حسین برادران حقوق ثبت کاردانی 93 1386/03/31
24 رامین رمضانی حسابداری کاردانی 93 1396/06/31
25 زهره بابایی گرافیک کارشناسی 92 1394/04/31
26 رقیه رسالتی فناوری اطلاعات کاردانی 93 1395/11/30
27 مهدی فرجی حاجی بابا فناوری اطلاعات کاردانی 94 1396/11/30
28 مهری امین فناوری اطلاعات کاردانی 95 1395/11/30
29 فرشته میرزاجانی دوسالدهی گرافیک کارشناسی 94 1396/04/31
30 زهرا شهریاری حقوق ثبت کارشناسی 94 1396/04/31
31 زهرا جمالخانی حقوق ثبت کارشناسی 94 1396/06/31
32 النازنجف زاده حقوق ثبت کارشناسی 94 1396/04/31
33 فاطمه جانی پورلشکریانی گرافیک-تصویرسازی کارشناسی 94 1396/04/31
34 مریم صابران حقوق ثبت کارشناسی 94 1396/11/30
35 مینا درویش متولی حسابداری کارشناسی 94 1394/06/31
36 محمدگودرزوندچگینی ماشین افزار کارشناسی 94 1396/04/31
37 منیژه طاهری پور حقوق ثبت کارشناسی 94 1396/06/31
38 عمارمحمدی کجیدی حسابداری کارشناسی 91 1393/11/30
39 فائزه فیضی حقوق ثبت کاردانی 94 1396/04/31
40 محسن اب نیکی حقوق ثبت کارشناسی 93 1396/04/31
41 پیام بهرامی ماشین افزار کارشناسی 93 1396/04/31
42 حسین موسیوند حقوق ثبت کارشناسی 94 1396/04/31
43 مهرداد رضائی حقوق ثبت کاردانی 93 1396/04/31
44 سارا حسنی حسابداری کارشناسی 93 1395/11/30
45 مهرنوش کجینه باف گرافیک-چاپ وبسته بندی کارشناسی 92 1394/11/30
46 وحیدشهبازی ماشین افزار کارشناسی 94 1396/06/31
47 مهدی علیزاده حقوق ثبت کارشناسی 94 1396/04/31
48 مازیار باروت کوبیان فناوری اطلاعات کارشناسی 94 1396/04/31
49 محمد نجاران حقوق ثبت کارشناسی 94 1396/11/30
50 غلامرضا یوسفی حقوق ثبت کارشناسی 94 1396/04/31
51 مریم سرداری گرافیک-تصویرسازی کارشناسی 94 1396/04/31
52 عصمت محمودی حسابداری کارشناسی 91 1396/11/30
53 مریم مهرجویی گرافیک کارشناسی 91 1393/04/31
54 محمدرضا سعیدپناه حقوق ثبت کارشناسی 94 1396/04/31
55 فردین جانعلی زاده ماشین افزار کاردانی 92 1394/04/31
56 خیراله موسی لو ماشین افزار کاردانی 94 1396/11/30
57 محمود گنجی ایمنی بهداشت کاردانی 94 1396/11/30
58 سعید صمیمی ها ماشین افزار کاردانی 94 1396/04/31
59 نرگس نجفی حقوق ثبت کاردانی 94 1396/06/31
60 فاطمه خلیلی دستجردی حقوق ثبت کاردانی 94 1396/11/30
61 علیرضا شیدایی حقوق ثبت کارشناسی 93 1395/04/31
62 مجتبی کرمی فناوری اطلاعات کاردانی 93 1396/04/31
63 مهدی جلیلی حقوق ثبت کارشناسی 94 1396/04/31
64 مهدیه توکلی گرافیک-تصویرسازی کارشناسی 94 1397/03/29
65 ابوالفضل آذرپور حقوق ثبت کاردانی 93 1397/03/29
66 فریدون پیش باز فناوری اطلاعات کارشناسی 94 1397/03/29
67 صفیه یوسفی حسابداری کاردانی 94 1397/03/29
68 محمدبهرامی حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/03/29
69 هاشم کریمی حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/03/29
70 خدیجه بیگم  هاشمیان حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/03/029
71 مرتضی طاهرخانی گرافیک کارشناسی 93 1397/03/29
72 مهدی حیاتی حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/03/29
73 سیدابوالفضل موسوی زاده مکانیک کارشناسی 94 1397/03/29
74 رعناآرمیون گرافیک کاردانی 86 1396/03/29
75 نیلوفرچگینی نرم افزار کاردانی 92 1396/03/29
76 ابوافضل پارسائیان حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/03/29
78 سلمان صافی برق صنعتی کاردانی 93 1397/03/29
79 عباس عباسی مکانیک کاردانی 94 1397/03/9
80 ستاره شهبازی گرافیک-تصویرسازی کاردانی 94 1397/03/29
81 افسانه رضائی گرافیک-تصویرسازی کارشناسی 91 1397/03/29
82 الهه ملکی گرافیک کارشناسی 94 1397/03/29
83 حمیدسلیمی حسابداری کارشناسی 91 1397/03/29
84 سمیه جهانشاهلو حقوق ثبت کاردانی 94 1397/03/29
85 علی ابراهیمی مکانیک کارشناسی 94 1397/03/29
86 سارا امیدی حقوق ثبت کارشناسی 92 1397/03/29
87 توران موحد زاده گرافیک کارشناسی 91 1397/03/29
88 پرستواحمدی گرافیک-تصویرسازی کارشناسی 90 1397/03/29
89 مهردادکبیری مکانیک کارشناسی 94 1397/03/29
90 مریم آقامحمدی حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/03/29
91 مژده باقری دربادام گرافیک کارشناسی 94 1397/03/29
92 بهنام علی اکبری حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/03/29
93 علی تیموری برق صنعتی کاردانی 94 1397/03/29
94 نگار جوادی گرافیک کارشناسی 91 1397/03/29
95 سعدی کوشنده ماشین افزار کارشناسی 94 1397/04/11
96 شهاب جعفری فناوری اطلاعات کارشناسی 94 1397/04/17
97 محمد شمس حقوق ثبت کارشناسی 93 1397/04/17
98 سمیه رضازاد روغنی حسابداری کارشناسی 94 1397/04/17
99 شادی رضائی شالی حقوق ثبت کاردانی 94 1397/04/17
100 محمدحسین مدخانی حقوق ثبت کاردانی 94 1397/04/17
101 محمودصمدزاده احدی حسابداری کاردانی 94 1397/04/17
102 میرمصطفی موسوی باروق حقوق ثبت کاردانی 94 1397/04/17
103 سیده مریم موسوی حسابداری کاردانی 94 1397/04/17
104 آمنه مقدم فناوری اطلاعات کاردانی 93 1397/0417
105 سیدذبیح اله موسوی زاده فناوری اطلاعات کاردانی 94 1397/04/17
106 علی خیری برق صنعتی کاردانی 94 1397/04/17
107 حمیدافشار ونگینی ایمنی بهداشت کاردانی 94 1397/04/17
108 بهروزعبداله پور ایمنی بهداشت کاردانی 94 1397/04/17
109 مختارشکری گرافیک-تصویرسازی کارشناسی 94 1397/04/17
110 فاطمه جباریون برق صنعتی کاردانی 92 1397/04/17
111 میترا خلجی گرافیک-تصویرسازی کارشناسی 91 1397/04/17
112 شبنم خادم برزه گو گرافیک-تصویرسازی کارشناسی 93 1397/04/17
113 مجید افرازه حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/04/17
114 میثم خلج فناوری اطلاعات کاردانی 95 1397/04/17
115 امیر قاسمی حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/04/17
116 علیرضا رحیمی فرد برق صنعتی کاردانی 94 1397/04/17
117 حسین جهانی لیلی فناوری اطلاعات کارشناسی 94 1397/04/17
118 سهیلا سادات کاظمی گرافیک-تصویرسازی کارشناسی 92 1397/04/17
119 بابک احمدی حقوق ثبت کاردانی 94 1397/04/17
120 مهدی شهسواری فناوری اطلاعات کارشناسی 94 1397/04/17
121 مریم آموزگار گرافیک کارشناسی 89 1397/05/10
122 محمودزمانی قشلاقی حقوق ثبت کارشناسی 95 1397/06/04
123 نادرآقایاری فناوری اطلاعات کارشناسی 94 1397/06/18
124 لیلارسولی حسابداری کارشناسی 94 1397/06/18
125 خیراله خانی حقوق ثبت کاردانی 94 1397/06/18
126 فرزنه افرا حقوق ثبت کاردانی 94 1397/06/18
127 آرزو امینی فرد حقوق ثبت کاردانی 94 1397/06/18
128 حسین علائی امیری حسابداری کاردانی 94 1397/06/18
129 محمدجنتی ها ماشین افزار کاردانی 91 1397/06/18
130 فاطمه علی پور حقوق ثبت کاردانی 93 1397/06/18
131 بهاره صفاریان نور گرافیک کارشناسی 94 1397/06/18
132 معصومه داودی حقوق ثبت کاردانی 93 1397/06/18
133 فرشته رضائی کیا گرافیک کاردانی 94 1397/06/18
134 سیدمهدی حسینی مکانیک کارشناسی 93 1397/06/18
135 مینا علی بگلو فناوری اطلاعات کاردانی 92 1397/06/18
136 اصغرجامی فر حقوق ثبت کارشناسی 95 1397/06/18
137 الهه حاجی آقاسی حسابداری کارشناسی 94 1397/06/18
138 مهدی عرشیان گرافیک کارشناسی 91 1397/06/18
139 مهدیه عالمی گرافیک کارشناسی 94 1397/06/18
140 مرتضی صمدی حسابداری کاردانی 93 1397/06/18
141 مسلم محمدی حسابداری کارشناسی 94 1397/06/18
142 مریم خوئینی ها گرافیک کارشناسی 94 1397/06/18
143 امیرمحمد دوست محمدی فناوری اطلاعات کاردانی 94 1397/06/18
144 فرشادمرادی حسابداری کارشناسی 93 1396/11/30
145 زینب میراشه حقوق ثبت کاردانی 95 1397/07/09
146 فاطمه سلیقه حسابداری کارشناسی 94 1397/07/09
147 احمدداورزنی حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/07/09
148 میثم همتی حسابداری کاردانی 94 1397/07/09
149 مهدی کوهی نژاد حسابداری کاردانی 95 1397/07/09
150 جواد گل محمدی حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/07/09
151 آرش محمدعلی خانی ماشین افزار کارشناسی 94 1397/07/09
152 اسمعیل نظری ماشین افزار کارشناسی 94 1397/07/09
153 مینا منصوری گرافیک کارشناسی 87 1397/07/09
154 علی متهور ملکی حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/07/09
155 فاطمه حسن پور حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/07/16
156 صغری علیجانی حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/07/16
157 محسن دشتی حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/07/16
158 محسن میرزایی مطلق حقوق ثبت کارشناسی 93 1397/07/16
159 ابوالفضل سهرابی مکانیک کارشناسی 94 1397/07/16
160 بهناز حاج مجمدی حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/07/16
161 ابوالفضل اسدی لک لر حقوق ثبت کاردانی 93 1397/07/16
162 سعیدآجورلو حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/07/16
163 حمیدرضا نجف راده حقوق ثبت کارشناسی 95 1397/07/16
164 سمیه عنایتی حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/07/16
165 مرتضی خزائی ایمنی بهداشت کاردانی 94 1397/07/16
166 علی سیفی فناوری اطلاعات کارشناسی 94 1397/07/16
167 رمضان کریمی حقوق ثبت کارشناسی 95 1397/07/16
168 حسین رضا سلیمی حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/07/16
169 مهنازبخش زاده حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/07/16
170 حسین حدادی حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/07/16
171 مصطفی اصغریان مکانیک کارشناسی 94 1397/07/16
172 فرزانه کریمی یکتا حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/07/16
173 آرزو خانی حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/07/16
174 روح اله شاه محمدی ماشین افزار کاردانی 95 1397/07/16
175 محمد جعفری حقوق ثبت کارشناسی 95 1397/07/16
176 مریم افتخاری راد گرافیک کارشناسی 95 1397/07/16
177 حمید گلگلی حقوق ثبت کارشناسی 95 1397/07/16
178 عصمت زارعی حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/07/16
179 محمدفلاح مرید حقوق ثبت کارشناسی 95 1397/07/16
180 زینت اسدی حقوق ثبت کارشناسی 95 1397/07/16
181 فتانه سرابی آسیابر حقوق ثبت کاردانی 94 1397/07/16
182 محمد مشهدی الکویه حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/07/16
183 سمیه چگینی حقوق ثبت کارشناسی 93 1397/07/16
184 سپیده بابائی حسابداری کارشناسی 94 1397/07/16
185 محمد شوندی حقوق ثبت کاردانی 94 1397/07/16
186 منوچهر حضرتی حقوق ثبت کارشناسی 95 1397/07/16
187 فاطمه کشاورز ترک حقوق ثبت کارشناسی 94 1396/11/30
188 علی رجایی حسابداری کاردانی 95 1397/06/31
189 الهام قدرتی حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/08/09
190 سپیده پاکدل حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/08/09
191 سعیده برزگر زاده گرافیک کارشناسی 89 1397/08/09
192 فاطمه افشار حسابداری کاردانی 94 1397/08/09
193 نرگس چگینی حقوق ثبت کاردانی 94 1397/08/09
194 زهرا کشاوزی فرد گرافیک کاردانی 95 1397/08/09
195 پیمان چتروز مکانیک کارشناسی 94 1397/08/09
196 اعظم فرامرزی فناوری اطلاعات کاردانی 94 1397/08/09
197 رقیه رضائی خادم کندی حسابداری کاردانی 94 1397/08/09
198 فاطمه زرعجوی حسابداری کاردانی 94 1397/08/09
199 مهدی امینی نیا مکانیک کاردانی 95 1397/08/09
200 مریم خلیلی حقوق ثبت کاردانی 93 1397/08/09
201 سیده محدثه حسینی حسابداری کاردانی 94 1397/08/09
202 مجتبی محمد نیا حسابداری کارشناسی 95 1397/08/09
203 مریم صادقی پور گرافیک کارشناسی 94 1397/08/09
204 فاطمه اسدی گرافیک کاردانی 95 1397/08/09
205 یونس اسماعیل پور فناوری اطلاعات کاردانی 94 1397/08/09
206 عربلی صفری برق صنعتی کاردانی 94 1397/08/09
207 ثریا خلیلی گرافیک کارشناسی 93 1397/08/09
208 فاطمه قدیانی گرافیک کاردانی 95 1397/08/09
209 سودابه جوادی حسابداری کارشناسی 94 1397/08/09
210 مجتبی ملازینل مکانیک کاردانی 95 1397/08/09
211 فاطمه ارجمندقجور گرافیک کارشناسی 94 1397/08/09
212 رضا قنبری نرم افزار کاردانی 91 1394/04/31
213 مهران فرجی حقوق ثبت کاردانی 94 1396/11/30
214 محسن فلاح حاجی آبادی ایمنی بهداشت کاردانی 95 1397/04/31
215 میترا ذاکرین فناوری اطلاعات کارشناسی 94 1396/11/30
216 علی شیرخانی فناوری اطلاعات کاردانی 92 1394/11/30
217 نسرین رسولی حقوق ثبت کارشناسی 94 1394/04/31
218 رسول  اینانلو حقوق ثبت کاردانی 1397/11/14
219 محمدباباخانی حقوق ثبت کاردانی 95 1397/11/14
220 مجتبی کاظمی حقوق ثبت کاردانی 94 1397/11/14
221 محمد قربانی کامپیوتر کاردانی 95 1397/11/14
222 مجتبی لطفی حقوق ثبت کاردانی 94 1397/11/14
223 رویا معینی حقوق ثبت کاردانی 95 1397/11/14
224 طاهره عبداعلی زاده حسابداری کاردانی 95 1397/11/14
225 الیاس پریوش حقوق ثبت کاردانی 94 1397/11/14
226 مهردادصادقی فناوری اطلاعات کاردانی 91 1397/11/14
227 محمدگرجی مکانیک کاردانی 95 1397/11/14
228 داریوش دوستی حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/11/14
229 راحله قدمی حسابداری کارشناسی 95 1397/11/14
230 ضحی خیرزاده گرافیک کارشناسی 91 1397/11/14
231 فرشته رمضانی حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/11/14
232 معصومه امامعلی حسابداری کارشناسی 95 1397/11/14
233 هادی خراسانی فناوری اطلاعات کاردانی 88 1397/11/30
234 الهام سادات  قوامی حسابداری کاردانی 88 1397/11/30
235 علی افشار مقدم ماشین افزار کارشناسی 94 1397/12/14
236 مهدی شهبازی حقوق ثبت کارشناسی 95 1397/12/14
237 حسن تیغ کار رود پشتی حسابداری کارشناسی 94 1397/12/14
238 سیدمجتبی بابایی چگینی حقوق ثبت کارشناسی 95 1397/12/22
239 محمود خاتمی حقوق ثبت کارشناسی 94 1397/12/22
240 احمد ساعدی برق صنعتی کاردانی 95 1397/12/22
241 ایمان حبیبی ایمنی کار کاردانی 95 1397/12/22
242 فروزان یوسفی ایمنی و بهداشت کاردانی 95 1397/12/22
243 بهنام عزتی حقوق ثبتی کاردانی 95 1397/12/22
244 حوریه مرتضی زاده حسابداری صنعتی کاردانی 88 1397/12/22
245 سحر دارابی نرم افزار کامپیوتر کاردانی 87 1397/12/22
246 رقیه رضایی حیدری حقوق کاردانی 94 1398/1/26
247 یعقوب مهجوبی فناوری اطلاعات کاردانی 95 1398/1/26
248 جعفر نظری ماشین افزار کاردانی 94 1398/1/26
249 یاسر شعبانی ورکی حقوق کاردانی 95 1398/1/26
250 کیومرث حادی حقوق کاردانی 95 1398/1/26
251 فاطمه سیامکی حسابداری کارشناسی 94 1398/1/26
252 محمدرضا خلعتبری ماشین افزار کارشناسی 94 1398/1/26
253 میثم نقی پور حقوق کارشناسی 94 1398/1/26
254 فرشته تقی لو حقوق کارشناسی 95 1398/1/26
255 مریم محبی حقوق کارشناسی 94 1389/1/26
256 امیر سعید سعیدی پور مکانیک کارشناسی 95 1398/1/26
257 علی ایلدرزاده حقوق کاردانی 95 1398/1/26
258 سپیده اکبری حقوق کاردانی 95 1398/1/26
259 مجتبی میراشه حسابداری کاردانی 94 1398/02/08
260 سید حسن موسوی حقوق ثبتی کاردانی 94 1398/02/08
261 بهروز صالحی تلم خان حقوق ثبتی کاردانی 94 1398/02/08
262 فاطمه نجفی حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/02/08
263 مریم شرفی حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/02/08
264 علیرضا نجف زاده فناوری اطلاعات کاردانی 95 1398/02/08
265 مهدی طاهرخانلو حقوق ثبتی کاردانی 94 1398/02/08
266 جعفراصغر شهرآبادی حسابداری کاردانی 95 1398/02/08
267 مهدی حیدریان ماشین افزار کاردانی 95 1398/02/08
268 محمد قدمی ماشین افزار کاردانی 95 1398/02/08
269 مرتضی محمودی حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/02/08
270 مجید خوشرو ماشین افزار کاردانی 95 1398/02/08
271 سعیده حاجی محمدحسینی حقوق ثبتی کاردانی 94 1398/02/08
272 زهرا اطلس باف گرافیک کارشناسی 94 1398/02/08
273 حسین عربلو گرافیک کارشناسی 94 1398/02/08
274 روناک خدارحمی حسابداری کارشناسی 92 1398/02/08
275 زینب باقری فناوری اطلاعات کارشناسی 94 1398/02/08
276 امید نادری وفا گرافیک کارشناسی 92 1398/02/08
277 هنگامه حاصلی گرافیک کارشناسی 94 1398/02/08
278 محمد علی صفری بدرلو حسابداری کارشناسی 95 1398/02/08
279 غلامرضا جعفری برآغوش مکانیک کارشناسی 95 1398/02/08
280 حامد غلامی حقوق ثبتی کارشناسی 94 1398/02/08
281 زهرا شعبانی حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/02/08
282 محمدنیاقی حسابداری کاردانی 95 1398/02/08
283 علی کریمی فناوری اطلاعات کاردانی 95 1398/02/08
284 فاطمه بیگدلو حسابداری کاردانی 94 1398/02/08
285 علی معاریف حقوق ثبتی کاردانی 94 1398/02/08
286 پیروز علی نیا فناوری اطلاعات کاردانی 93 1398/02/08
287 مهدی جلیلوند گرافیک کاردانی 95 1398/02/08
288 رضا خلیلی مقدم ماشین افزار کاردانی 95 1398/02/08
289 حبیب رضایی برق صنعتی کاردانی 95 1398/02/08
290 مجتبی فراست حسابداری کاردانی 95 1398/02/08
291 فاطمه جوادی اینالو حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/02/08
292 سید محمدحسینی ماشین افزار کاردانی 95 1398/02/08
293 مجید حسامی نیا فناوری اطلاعات کاردانی 95 1398/02/08
294 سکینه قنبری حسابداری کاردانی 93 1398/02/08
295 احمد صفدری حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/02/08
296 الهام آگین حسابداری کاردانی 95 1398/02/08
297 نیلوفر حسنی فشتالی حسابداری کاردانی 95 1398/02/08
298 معصومه بیگدلی واحد ایمنی بهداشت کاردانی 95 1398/02/08
299 وحید یونسی برق صنعتی کاردانی 94 1398/02/08
300 هاجر الماسی حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/02/08
301 یاسین خانجانی ایمنی بهداشت کاردانی 95 1398/02/08
302 سلبی فتحی حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/02/08
303 حسن حیاتی حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/02/08
304 علی یاری بیگی درویشوند حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/02/08
305 منصور نصراله حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/02/08
306 الهه کریمی پور حسابداری کارشناسی 95 1398/02/26
307 کاظم احمدوند برق صنعتی کاردانی 95 1398/02/30
308 مهناز فرخی گرافیک کارشناسی 89 1398/02/02
309 کامران فرزامی حسابداری کارشناسی 95 1398/02/02
310 الهام کریمی حقوق ثبتی کارشناسی 93 1395/11/30
311 مجتبی مروتی ایمنی کار کاردانی 95 1397/06/31
312 فاطمه اردبیلی ها حسابداری کاردانی 95 1397/11/30
313 مجتبی قاسمی مکانیک کارشناسی 95 1397/06/31
314 حامدرفیع پور مکانیک کارشناسی 91 1394/06/31
315 نادر عزیزی مکانیک کارشناسی 95 1397/04/31
316 فهیمه اسمعیلی گرافیک کارشناسی 94 1394/04/31
317 ابراهیم قاسمیان روشن آبسری فناوری اطلاعات کارشناسی 95 1398/02/02
318 معصومه شاهسوند رضائی فناوری اطلاعات کارشناسی 92 1398/03/22
319 علی اکبر پیمان طلب تصویر سازی کارشناسی 94 1398/03/22
320 میثم صالحی یولقون آقاج فناوری اطلاعات کاردانی 94 1398/03/22
321 امیرمحمد بهتوئی ماشین افزار کارشناسی 95 1398/03/28
322 حامد بهبودی فناوری اطلاعات کارشناسی 95 1398/03/28
323 الهام محمدی گرافیک کارشناسی 94 1398/03/28
324 زهره محمدی حسن آبادی فناوری اطلاعات کارشناسی 95 1398/03/28
325 محمود مهاجری برق صنعتی کاردانی 93 1398/03/28
326 بلال عزت زاده حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/03/28
327 زهرا نیک مهر گرافیک کاردانی 95 1398/03/28
328 حدیثه رستمی حقوق ثبتی کاردانی 93 1398/03/28
329 محدثه رستمی حقوق ثبتی کاردانی 93 1398/03/28
330 مرتضی نجف زاده گرافیک کاردانی 93 1398/03/28
331 غلامرضا یاری بیگی حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/03/28
332 فرزاد درویشوند ایمنی بهداشت کاردانی 95 1398/04/10
333 سلمان کلهر فناوری اطلاعات کارشناسی 95 1398/04/10
334 علیرضا شوندی حقوق ثبتی کارشناسی 94 1398/04/10
335 شهریار رحمانی حقوق ثبتی کارشناسی 94 1398/04/10
336 علی محمودی حقوق ثبتی کارشناسی 95 1398/04/10
337 حمزه کریمی حسابداری کارشناسی 95 1398/04/10
338 زینب بهزادپور حسابداری کاردانی 94 1398/05/02
339 امیرعلی ناظری حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/05/02
340 علیرضا امینی حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/05/02
341 حسین نوروزی حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/05/02
342 حامدخانی ماشین افزار کارشناسی 95 1398/05/02
343 علیرضا اسکندرمغنیا ایمنی بهداشت کاردانی 95 1398/05/02
344 حمیدرضا علیرضا لو حسابداری صنعتی کاردانی 95 1398/05/02
345 محسن آریان ایمنی بهداشت کاردانی 95 1398/05/02
346 صادق معصومی ورکی حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/05/02
347 زینب یاری بیگی درویشوند فناوری اطلاعات کاردانی 95 1398/05/02
348 سجادقدمی حسابداری کاردانی 95 1398/05/02
349 لطف اله رسولی الکترونیک صنعتی کارشناسی 95 1398/05/02
350 افسانه یغمایی گرافیک کارشناسی 92 1398/05/02
351 مجتبی ابراهیمی حقوق ثبتی کاردانی 94 1398/05/02
352 علی مرادی خواه ماشین افزار کارشناسی 95 1398/05/02
353 محمدقنبری حقوق ثبتی کارشناسی 94 1398/05/02
354 عطااله یوسفی حسابداری کارشناسی 92 1398/05/02
355 مصطفی رضائی جهانی ایمنی بهداشت کاردانی 95 1398/05/02
356 سجاد حدودی حسابداری کاردانی 95 1398/05/02
357 فرزانه خواجوی حسابداری کاردانی 95 1398/05/02
358 مجیدمحمدخانی حقوق ثبتی کاردانی 94 1398/05/02
359 مهدی دماری حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/05/02
360 محمود کوره چی حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/05/02
361 مریم یوسفی حسابداری کاردانی 94 1398/05/02
362 سینا نجفی فر برق صنعتی کاردانی 95 1398/05/02
363 محمدفرشید کشتکار فناوری اطلاعات کارشناسی 95 1398/05/14
364 کریم اله عادلی ماشین افزار کارشناسی 95 1398/05/16
365 میثم خرسندی الکترونیک صنعتی کارشناسی 95 1398/05/16
366 زهرا فلاح آتانی حسابداری کاردانی 95 1398/05/16
367 مریم مختاری حقوق ثبتی کاردانی 94 1398/05/16
368 مهسا مجاور صدر آبادی حسابداری صنعتی کاردانی 95 1398/05/16
369 رضا آقائی حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/05/16
370 رضا یکتا سیدانی حسابداری صنعتی کاردانی 95 1398/05/16
371 امین غیاثوند محمدخانی حسابداری کاردانی 95 1398/05/16
372 علیرضا غلامی حقوق ثبتی کاردانی 94 1398/05/16
373 حامد میرزائی حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/05/16
374 فاطمه قاسمی حقوق ثبتی کاردانی 94 1398/05/16
375 مرجان تقی زاده حسابداری کاردانی 95 1398/05/16
376 داود حیدری ایمنی کار کاردانی 95 1398/05/16
377 سمانه نور جعفری حسابداری صنعتی کاردانی 95 1398/05/16
378 ابوالفضل خانبابائی فناوری اطلاعات کاردانی 95 1398/05/16
379 مهدی قربانی حسابداری کاردانی 95 1398/05/16
380 محمد اسماعیل زاده گرافیک کارشناسی 94 1398/06/03
381 ابوالفضل نوری فرد مکانیک کاردانی 95 1398/06/03
382 حمیدرضا کلهر حسابداری کارشناسی 95 1398/06/03
383 صالح کشاورزولیان فناوری اطلاعات کاردانی 95 1398/06/03
384 زهرا درویشوند حسابداری کارشناسی 95 1398/06/03
385 مهسا لطفی حسابداری کارشناسی 95 1398/06/03
386 علی قبادی حقوق ثبتی کاردانی 93 1398/06/03
387 سینا فرجی حاجی بابا حقوق ثبتی کاردانی 94 1398/06/03
388 نواب فرضی گولک ایمنی کار کاردانی 95 1398/06/03
389 محسن نوین ایمنی کار کاردانی 96 1398/06/03
390 سیدکمال هدایتی فناوری اطلاعات کارشناسی 95 1398/06/03
391 علی علی زاده حسابداری کارشناسی 95 1398/06/03
392 راضیه قبادی گرافیک کارشناسی 92 1398/06/03
393 حامدبرجی خانی ایمنی کار کاردانی 95 1398/06/03
394 زهرا سادات حسینی حسابداری کاردانی 95 1398/06/03
395 علیرضا معروفی ایمنی کار کاردانی 95 1398/06/03
396 میثم علم بیگی حسابداری کارشناسی 95 1398/06/03
397 فرزانه فلاح اله یاری حقوق ثبتی کاردانی 94 1398/06/03
398 فاطمه اسدی حسابداری کارشناسی 95 1398/06/03
399 محمودامینی فرد مکانیک کاردانی 95 1398/06/03
400 مرتضی مرتضی مکانیک کاردانی 95 1398/06/03
401 فائزه پایدارمنش گرافیک کاردانی 95 1398/06/03
402 وحید فدائی برق صنعتی کاردانی 94 1398/06/03
403 حمید حسینی پور برق صنعتی کاردانی 95 1398/06/03
404 بهاره مقدم حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/06/11
405 فرشته کرمی فناوری اطلاعات کاردانی 95 1398/06/11
406 زهرا مرتضائی گرافیک کاردانی 95
407 محسن نوین ایمنی کار کاردانی 96
408 حسین سکاک حقوق ثبتی کاردانی 94
409 محمد امانی ناصرلوئی حسابداری کاردانی 95 1398/06/03
410 پیمان حسن پور حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/06/24
411 پارسا شاقلانی لور حسابداری کارشناسی 95 1398/06/24
412 محمد حبیبی لور حسابداری صنعتی کاردانی 95 1398/06/24
413 محمود رضا ابراهیمی فناوری اطلاعات کارشناسی 95 1398/06/24
414 محمد جواد ندیمی سراجاری ماشین افزار کارشناسی 95 1398/06/24
415 مسعود افراز ملکرودی ایمنی کار و حفاظت فنی کاردانی 96 1398/07/01
416 امیرحسین رضائی حقوق ثبتی کاردانی 94 1398/07/01
417 زهرا نوروزی طالکویی فناوری اطلاعات کاردانی 95 1398/07/01
418 مسلم وشنی حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/07/01
419 صالح مهدوی حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/07/01
420 ابراهیم شعبان پور ایمنی و بهداشت کاردانی 93 1398/07/01
421 سمیرا موسوی حقوق ثبتی کاردانی 94 1398/07/01
422 محسن شیخ سلیمانی حسابداری کاردانی 95 1398/08/28
423 مهدی اسدی حسابداری کاردانی 96 1398/08/28
424 سیدحمیدرضا حسینی حسابداری کارشناسی 95 1398/08/28
425 مهدی احمدی حسابداری کارشناسی 95 1398/08/28
426 محمدپایکوب حسابداری کاردانی 96 1398/09/03
427 فرشته خدابنده گرافیک کاردانی 95
428 روزبه ولیدی فناوری اطلاعات کاردانی 96 1398/09/03
429 امیرجانی فناوری اطلاعات کاردانی 95 1398/09/04
430 علیرضا بالادستیان نرم افزار کاردانی 89 1398/09/05
431 محمدهادی امامقلی ایمنی کار کاردانی 96 1398/09/03
432 علی سهرابی شاد ایمنی کار کاردانی 96 1398/09/06
433 هادی رسولی ایمنی کاردانی 96 1398/09/06
434 جوادقنبری گرافیک کاردانی 92
435 الهه رضائی مهر گرافیک رایانه کاردانی 84
436 سعیدبهرامی نیا حقوق ثبتی کارشناسی 93
437 اکرم داداشی موینی گرافیک کارشناسی 91
438 مژگان محمدرضایی حقوق ثبتی کارشناسی 95
439 امین عباسی حقوق ثبتی کارشناسی 95
440 محمدجعفررحمانی حقوق ثبتی کارشناسی 94
441 فاطمه امین لیلی گرافیک کارشناسی 88
442 میترانجف پور گرافیک کارشناسی 89
443 مجتبی هرسیج ثانی حقوق ثبتی کارشناسی 94 1398/09/06
444 محمد اسدی گرافیک کارشناسی 96
445 علیرضاقدیمی برق صنعتی کاردانی 93
446 حامدعمویی بخشایش حقوق ثبتی کارشناسی 94
447 حسین حجتی مکانیک کارشناسی 93
448 علی حکمتی نظرلو فناوری اطلاعات کارشناسی 96 1398/08/28
449 محمدمعین مردعلی ایمنی کار کاردانی 95 1398/09/03
450 سعیدیارباد فناوری اطلاعات کاردانی 96 1398/09/03
451 زینب ارشادنیا حقوق ثبتی کارشناسی 91 1398/10/24
452 افسانه گل کرمی حقوق ثبتی کارشناسی 91 1398/10/24
453 زهراکرمی فناوری اطلاعات کارشناسی 94 1398/10/24
454 مجیدنصری حسابداری کارشناسی 94 1398/10/24
455 مژگان قاسمی گرافیک کارشناسی 94 1398/10/24
456 رضامیرزایی تلم خانی فناوری اطلاعات کارشناسی 94 1398/10/24
457 ندا رشیدی حقوق ثبتی کارشناسی 95 1398/10/24
458 مهردادمحمدی الکترونیک صنعتی کارشناسی 96 1398/10/24
459 مهدی رسولی حقوق ثبتی کارشناسی 94 1398/10/24
460 ابوالفضل زارع اینانلو ماشین افزار کارشناسی 94 1398/10/24
461 هادی سیاه کالی مرادی حسابداری کارشناسی 95 1398/10/24
462 فاطمه عظیمی حقوق ثبتی کارشناسی 95 1398/10/24
463 شریفه دهقان نژاد حقوق ثبتی کارشناسی 95 1398/10/24
464 خلیل موسی لو ماشین افزار کارشناسی 95 1398/10/24
465 سیده زینب حسینی حسابداری کارشناسی 95 1398/10/24
466 حامدفرازی فناوری اطلاعات کارشناسی 94 1398/10/24
467 زینب رضایی بازنشین حسابداری کارشناسی 94 1398/10/24
468 حمیدالهمرادی ماشین افزار کارشناسی 95 1398/10/24
469 مریم اسکندری فرد حقوق ثبتی کارشناسی 94 1398/10/24
470 رضاقربانی ایمنی کار کاردانی 96 1398/10/24
471 سیدیاسرعندلیبی دادامحله ماشین افزار کارشناسی 95 1398/10/24
472 عباس محمدپور الکترونیک صنعتی کارشناسی 96 1398/10/24
473 هادی خان محمدی ماشین افزار کارشناسی 95 1398/10/24
474 علیرضامحمدی ایمنی کار کاردانی 96 1398/10/24
475 جوادکلانتری ماشین افزار کارشناسی 95 1398/10/24
476 شیمابیک زاده گرافیک کارشناسی 94 1398/10/24
477 امیداوسطی حسابداری کارشناسی 95 1398/10/24
478 فاطمه اسمعیلی گرافیک کارشناسی 92 1398/10/24
479 مهران لطفی قراولخانه حسابداری کاردانی 95 1398/10/24
480 سیده زهرا قربانی میاندهی گرافیک کاردانی 93 1398/10/24
481 فهیمه حبیب پور گرافیک کاردانی 95 1398/10/24
482 رسول احمدی ایمنی و بهداشت کاردانی 95 1398/10/24
483 سیدعلی اکبر موسوی گرافیک کاردانی 95 1398/10/24
484 سیدمهدی موسوی گرافیک کاردانی 93 1398/10/24
485 سیف اله خدایاری ماشین افزار کاردانی 96 1398/10/24
486 مسلم کریمی ماشین افزار کاردانی 96 1398/10/24
487 امیرحسین اردکانی فرد ایمنی کار کاردانی 96 1398/10/24
488 عرفان بهرامی حقوق ثبتی کاردانی 94 1398/10/24
489 مژگان هاشمی ایمنی و بهداشت کاردانی 96 1398/10/24
490 سعیدارشادیان ایمنی و بهداشت کاردانی 95 1398/10/24
491 رضاشرفی فناوری اطلاعات کاردانی 93 1398/10/24
492 میلادمرای گنج آبادی فناوری اطلاعات کاردانی 94 1398/10/24
493 اسلام شعبانی قوشه بلاغ فناوری اطلاعات کاردانی 95 1398/10/24
494 مهدی زبرجد برق صنعتی کاردانی 96 1398/10/24
495 حمیدرضاخمسه ئ ماشین افزار کاردانی 94 1398/10/24
496 رضازینی گوکه فناوری اطلاعات کاردانی 96 1398/10/24
497 میثم پیربیک درویشوند حسابداری کاردانی 93 1398/10/24
498 رحیم صادقی فناوری اطلاعات کاردانی 96 1398/10/24
499 مجتبی شهبازی برق صنعتی کاردانی 96 1398/10/24
500 ابوظالب قربانی کلدئی حسابداری کاردانی 96 1398/10/24
501 امیرحسین اصغری ایمنی کار کاردانی 95 1398/10/24
502 علی غفوری ماشین افزار کاردانی 94 1398/10/24
503 حمیراکریم نیا حقوق قضایی کاردانی 87 1398/10/24
504 پویا اصغری ماشین افزار کاردانی 89 1398/10/24
505 بهاره منظری نقشه کشی صنعتی کاردانی 89 1398/10/24
506 ابوالفضل خانبابائی فناوری اطلاعات کاردانی 95 1398/10/24
507 سیدمحمدعندلیبی دادامحله فناوری اطلاعات کاردانی 94 1398/10/24
508 مجتبی شرفی فناوری اطلاعات کاردانی 93 1398/10/24
509 علی ملکیان چراغتپه فناوری اطلاعات کاردانی 94 1398/10/24
510 حسین عنادی برق صنعتی کاردانی 95 1398/10/24
511 سمیرادریا تصویر سازی کارشناسی 96 1398/10/24
512 حمیدرضاکیماسی سلخوری الکترونیک صنعتی کارشناسی 95 1398/10/24
513 زهرا جعفری حقوق ثبتی کارشناسی 94 1398/10/24
514 سعیدسیفی پور ماشین افزار کارشناسی 95 1398/10/24
516 معصومه شاقلانی لور حقوق ثبتی کارشناسی 95 1398/10/24
517 سمیرازارع سریزدی تصویر سازی کارشناسی 91 1398/10/24
518 میثم حقی حسابداری کارشناسی 95 1398/10/24
519 یلداشکرالهی سیسان حسابداری کارشناسی 95 1398/10/24
520 نرگس سهراب پور حسابداری کارشناسی 95 1398/10/24
521 مریم نوری فناوری اطلاعات کارشناسی 94 1398/10/24
522 ساغراکبری سیاهکلی فناوری اطلاعات کارشناسی 94 1398/10/24
523 ریحانه ملائی توانی گرافیک کاردانی 95 1398/10/24
524 فاروق شریفی گرافیک کارشناسی 90 1398/11/10
525 مژگان هاشمی ایمنی بهداشت کاردانی 96 1398/11/10
526 سعیدارشادیان ایمنی بهداشت کاردانی 95 1398/11/10
527 امین قاسمی خشنود ایمنی کار کاردانی 96 1398/11/24
528 مجتبی صادقی حسابداری کارشناسی 95 1398/11/28
529 آرز اینانلو حسابداری کارشناسی 91 1398/11/28
530 سهراب شالی الکترونیک صنعتی کارشناسی 96 1398/11/28
531 فریبا محمدنیامیرکی حقوق ثبتی کارشناسی 95 1398/11/28
532 مرتضی طیبی ماشین افزار کارشناسی 94 1398/11/28
533 یدالله زارعی ماشین افزار کارشناسی 95 1398/11/28
534 اشکان شهبازی ماشین افزار کارشناسی 96 1398/11/28
535 مجتبی بخشی ماشین افزار کارشناسی 96 1398/11/28
536 فاطمه خدابنده لو ایمنی بهداشت کاردانی 95 1398/11/28
537 زهرا خانمحمدی ایمنی بهداشت کاردانی 95 1398/11/28
538 محسن ولی بیگی درویشوند ایمنی بهداشت کاردانی 95 1398/11/28
539 قاسم بیردیوندچگینی حسابداری صنعتی کاردانی 96 1398/11/28
540 جواد شعبانی میاندوشکی فناوری اطلاعات کاردانی 96 1398/11/28
541 فردین دمشقی تلم خان برق صنعتی کاردانی 95 1398/11/28
542 محمد ولیئی ماشین افزار کاردانی 95 1398/11/28
543 رضا رحیم پور ماشین افزار کاردانی 95 1398/11/28
544 محمد آقایی شفیعی ایمنی بهداشت کاردانی 96 1398/11/28
545 سید مرتضی حسینی حسابداری صنعتی کاردانی 96 1398/11/28
546 علیرضا انصاری حسابداری صنعتی کاردانی 96 1398/11/28
547 مهدی عبدی حقوق ثبتی کاردانی 94 1398/11/28
548 غلامرضا سنچولی ایمنی کار کاردانی 95 1398/11/28
549 فاطمه رمضانی حسابداری صنعتی کاردانی 96 1398/11/28
550 اسماعیل جهان اکبری ماشین افزار کاردانی 96 1398/11/28
551 رضا عبدی زاه ماشین افزار کاردانی 95 1398/11/28
552 مرتضی غلامی روچی حسابداری صنعتی کاردانی 96 1398/11/28
553 ابوالفضل حسین نژاد فناوری اطلاعات کاردانی 95 139811/28
554 محسن وهاب هاشمی حسابداری صنعتی کاردانی 95 1398/11/28
555 مهشاد آقاجان زاده کیاسی حقوق ثبتی کاردانی 94 1398/11/28
556 معصومه نوروزی سرائی ایمنی و بهداشت کاردانی 96 1398/11/28
557 قاسم جوادی حسابداری صنعتی کاردانی 96 1398/11/28
558 فاطمه مردی حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/11/28
559 سمیه برخورداری فناوری اطلاعات کاردانی 96 1398/1/28
560 مهدی قربانی حسابداری صنعتی کاردانی 95 1398/11/28
561 لیلا امیری گرافیک کاردانی 94 1398/11/28
562 سیدعباس موسوی مکانیک کارشناسی 96 1398/04/31
563 جوادمیراشه مکانیک کارشناسی 96 1398/04/31
564 علی اکبررستمی الکترونیک صنعتی کارشناسی 95 1398/06/31
602 مجید حسینی فناوری اطلاعات کارشناسی 95 1399/02/03
565 مهدی محمودیان حقوق ثبتی کاردانی 95 1398/04/31
566 نسیبه رحیمی دزدکسری حقوق ثبتی کاردانی 94 1399/02/03
567 زهرا سادات دلفان حسینی تصویر سازی کارشناسی 94 1399/02/03
568 مجید پور امامی تصویر سازی کارشناسی 95 1399/02/03
569 پژمان هاشمی قیصر مکانیک صنایع کاردانی 90 1399/02/3
570 مهدی ولی بیگی درویشوند فناوری اطلاعات کارشناسی 96 1399/02/03
571 بهرام رمضانی برق صنعتی کاردانی 95 1399/02/03
572 مهدی نمرودی ماشین افزار کارشناسی 95 1399/02/03
573 مهری ملا قاسم فناوری اطلاعات کاردانی 96 1399/02/03
574 فرحناز محمدی حقوق ثبتی کاردانی 94 1399/02/03
575 میلادحبیبی هرزویلی حقوق ثبتی کارشناسی 95 1399/02/03
576 مجتبی کاظمی فناوری اطلاعات کارشناسی 95 1399/02/03
577 علی آقایی ایمنی بهداشت کاردانی 96 1399/02/03
583 ساناز صابر تصویر سازی کارشناسی 94 1399/02/03
584 مریم مقم زآبادی حسابداری کاردانی 96 1399/02/03
585 سیما غیاثوند نرم افزار کاردانی 88 1399/02/03
578 اکبر اله بخش غیاثوند نقشه کشی صنعتی کاردانی 88 1399/02/03
579 آرزو شش پری گرافیک کاردانی 89 1399/02/03
580 زهرا جاهد فر گرافیک کاردانی 87 1399/02/03
581 سکینه نوری گرافیک کاردانی 88 1399/02/03
582 مینا فلاح مرسلی نرم افزار کاردانی 88 1399/02/03
586 صیاد رحیم زاده نقشه کشی صنعتی کاردانی 89 1399/02/03
587 زهرا تابش نسب تصویر سازی کارشناسی 88 1399/02/03
588 مجتبی عسگری پوراناری ماشین افزار کارشناسی 88 1399/02/03
589 ثریا مرادی تصویر سازی کارشناسی 86 1399/02/03
590 وحیده کشاورز تقوایی تصویر سازی کارشناسی 88 1399/02/03
591 مهشید کیانی فرد گرافیک کارشناسی 87 1399/02/03
592 مریم لطفی نژاد تصویر سازی کارشناسی 88 1399/02/03
593 نسیم نوری زاده گرافیک کارشناسی 87 1399/02/03
594 محمد سلطانلو تصویر سازی کارشناسی 88 1399/02/03
595 زینب کشاورز نجفی فناوری اطلاعات کاردانی 87 1399/02/03
596 پژمان حمیدی ماشین افزار کارشناسی 89 1399/02/03
597 اعظم ترکمن برده گرافیک کارشناسی 89 1399/02/03
598 محسن دلدار نقشه کشی صنعتی کاردانی 88 1399/02/03
599 حسین طاهری مشاوره حقوق کاردانی 89 1399/02/03
600 علی فتحی زهرایی گرافیک کارشناسی 88 1399/02/03
601 معصومه نیازی گرافیک کاردانی 88 1399/02/03
603 مریم یزدانی گرافیک کاردانی 87 1399/02/03
604 عبداله امامی خضری حسابداری صنعتی کاردانی 84 1399/02/03
605 آزاده طاهرخانی تصویر سازی کارشناسی 89 1399/02/03
606 محبوبه کیانی گرافیک کارشناسی 89 1399/02/03
607 خدیجه شجاعی متین تصویر سازی کارشناسی 87 1399/02/03
608 مرتضی شالی ماشین افزار کاردانی 82 1399/02/03
609 اشرف یعقوبی الموتی گرافیک کاردانی 89 1399/02/03
610 حاجیه ذوالقدر گرافیک کارشناسی 90 1399/02/03
611 فاطمه اسدی گرافیک کاردانی 88 1399/02/03
612 مریم فتحی نصیرمحله فناوری اطلاعات کاردانی 87 1399/02/03
613 حسن محرابی پری ماشین افزار کاردانی 88 1399/02/03
614 ابراهیم محمدی مقانکی گرافیک کارشناسی 88 1399/02/03
615 مرتضی عابدی گرافیک کارشناسی 88 1399/02/03
616 لیلا مناف زاده نقشه کشی صنعتی کاردانی 88 1399/02/03
617 زهرا پرکاه تصویر سازی کارشناسی 87 1399/02/03
618 محسن میرزایی اینانلو نقشه کشی صنعتی کاردانی 87 1399/02/03
619 الهه فضلعلی سرکانی نقشه کشی صنعتی کاردانی 88 1399/02/03
620 مجمد علماء فناوری اطلاعات کاردانی 88 1399/02/03
621 مریم یوسفی نرم افزار کاردانی 89 1399/02/03
622 مرضیه نوروزی فناوری اطلاعات کاردانی 89 1399/02/03
623 مریم اصلی بیگی نرم افزار کاردانی 89 1399/02/03
ندادارابی گرگانی نقشه کشی صنعتی کاردانی 87 1399/02/03
625 مرتض سروجهانی فناوری اطلاعات کاردانی 95 1399/02/03
626 فهیمه طهماسبی حسابداری کارشناسی 96 1399/02/03
627 مجید علی پور هنرهای تجسمی کاردانی 96 1399/02/03
628 محسن امامی فناوری اطلاعات کارشناسی 95 1399/02/03
629 زهرا بخشی نژادمطلق حسابدار کاردانی 96 1399/02/03
630 سیدمصطفی موسوی نسب فناوری اطلاعات کارشناسی 95 1399/02/03
631 محمدمحمدزاده فناوری اطلاعات کاردانی 96 1399/02/03
632 محسن خانی زاده الکترونیک صنعتی کارشناسی 95 1399/02/03
633 معصومه حمیدی نقشه کشی صنعتی کاردانی 91 1399/02/03
634 محمدعباسزاده ایمنی بهداشت کاردانی 96 1399/02/03
635 غلامرضاسعادتی حسابدای کاردانی 96 1399/02/03
636 حمیدرضابرزگرفارسیانی ماشین افزار کارشناسی 96 1399/02/03
637 محمدرضاپناه برق صنعتی کاردانی 95 1399/02/03
638 النازحسنپورناصرکیاده حسابداری صنعتی کاردانی 94 1399/02/03
639 میرزا  اقاگروسی مکانیک ماشین افزار کارشناسی 91 1399/02/03
640 سمیه پورفلاح یازکیایی گرافیک کارشناسی 91 1399/02/03
641 سیدعبدالله میرفتاحی الکترونیک صنعتی کارشناسی 96 1399/02/03
642 سیامک مرتضوی فناوری اطلاعات کاردانی 96 1399/02/03
643 صادق همتی پاشاکی برق صنعتی کاردانی 96 1399/02/03
644 صابریرزگر ایمنی بهداشت کاردانی 96 1399/02/03
645 رضادرویشوند ایمنی بهداشت کاردانی 95 1399/02/03
646 مهدی مقدم زابادی فناوری اطلاعات کارشناسی 96 1399/02/03
647 یونس اسماعیل پور فناوری اطلاعات کارشناسی 96 1399/02/99
648 سعید جعفر اده پاکدهی الکترونیک صنعتی کارشناسی 96 1399/02/28
649 محمد قاسمی مکانیک خودرو کاردانی 95 1399/02/28
650 حمیدرضا رضایی حسابداری کاردانی 96 1399/02/29
651 زهرا بابایی تصویر سازی کارشناسی 88 1390/11/30
652 سعید جعفرزاده پاکدهی الکترونیک صنعتی کارشناسی 96 1398/11/30
653 بیونس اسمعیل پور شیوایی فناوری اطلاعات کارشناسی 96 1398/11/30
654 محمد قاسمی مکانیک خودرو کاردانی 95 1398/06/31
655 حمیدرضارضایی حسابداری صنعتی کاردانی 96 1398/11/30
656 امیررضا خوشیده ایمنی کار کاردانی 96 1399/4/2
657 مجید خواجه وند حقوق ثبتی کاردانی 95 1399/4/2
658 رامین کشاورز سیاهپوش فناوری اطلاعات کاردانی 95 1399/4/2
659 سیده هانیه متولی حقوق ثبتی کارشناسی 95 1399/4/2
660 حسین میرزاعلی محمدی ها حقوق ثبتی کاردانی 94 1399/4/2
661 سارا سادات حسینی حقوق ثبتی کارشناسی 95 1399/4/2
662 سید شایان میرعرب شاهی حقوق ثبتی کارشناسی 94 1399/4/2
663 مهوش سلطانیان ایمنی وبهداشت کاردانی 96 1399/4/2
664 فرانک قاسمی ایمنی بهداشت کاردانی 96 1399/4/2
665 عظیم صدیقی صفت حقوق ثبتی کاردانی 94 1399/4/2
666 ایمان اسلامی فناوری اطلاعات کاردانی 95 1399/4/2
667 حمید هاشمی قیصر ماشین افزار کارشناسی 91 1399/4/2
668 وحید فرزامی گرافیک کارشناسی 91 1399/4/2
669 میلاد حسین پور فناوری اطلاعات کاردانی 92 1399/4/2
670 محمود سلیمان تربتی ماشین افزار کاردانی 96 1399/4/2
671 حسین پیروی چشناسر مکانیک خودرو کاردانی 96 1399/4/2
672 صابر علیپورسرملی ماشین افزار کاردانی 96 1399/4/2
673 مهیار محمدی ایمنی کار کاردانی 96 1399/4/2
674 حسن نقدی بایه ایمنی کار کاردانی 96 1399/4/2
675 فرزین ایوزخانی ایمنی کار کاردانی 96 1399/4/2
676 بهار سبحانی فناوری اطلاعات کاردانی 96 1399/4/2
677 امیرعلی ابراهیم پور فناوری اطلاعات کارشناسی 94 1399/4/2
678 زهرا غیاثوندمحمدخانی حسابداری کاردانی 96 1399/4/2
679 احمد یوسفی ماشمیانی ایمنی کار کاردانی 96 1399/4/2
680 اکرم شعبانی حسابداری کاردانی 96 1399/4/2
681 سیده ریحانه موسوی گرافیک کاردانی 96 1399/4/2

آخرین بروزرسانی (یکشنبه, 15 تیر 1399 ساعت 06:21)

 
مهمان حاضر در سایت
ما 5 مهمان آنلاین داریم