به مناسبت 16 آذر روز دانشجو مرکز درنظر داردمسابقه عکاسی با گوشی همراه ویژه روز دانشجو. در دو بخش جدی و طنز
با محوریت
:white_check_mark:دانشجو. کتاب. مطالعه
:white_check_mark:دانشجو طبیعت
:white_check_mark:دانشجو. مهربانی
و موضوع آزاد
زمان ارسال آثار تا 15 آذر ماه سال جاری.
دانشجویان عزیز آثار خود را به شماره 09034931961ارسال نمائید