:cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom:به اطلاع میرساند
از دانشجویان علاقمند به عضویت در انجمن ورزشی مرکز خانه کارگرو همچنین کانون قرآن و عترت این مرکز ثبت نام به عمل می آید.
لازم به ذکر است در هر دو زمینه ، ظرفیت محدود بوده( ۵نفر ) و برای اعضا و متقاضیان امتیازات ویژه در نظر گرفته میشود.:hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus: