:eight_spoked_asterisk::eight_spoked_asterisk::eight_spoked_asterisk:دانشجویان گرامی می توانند جهت شرکت در مسابقات ورزشی دانشگاه رشته های زیر تا روز جمعه 98/07/26 به خانم اسدی مراجعه نمایند .
:white_check_mark:پسران: فوتسال والیبال شطرنج،کشتی آزاد،کشتی فرنگی
تکواندو، تنیس روی میز، بدمینتون، شنا، کاراته و دو و میدانی
:white_check_mark: دختران: شطرنج، تکواندو، تنیس روی میز،بدمینتون و دو و میدانی:cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus: